.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุกยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่าน คำขวัญของโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้น คุณธรรม ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต สีประจำโรงเรียน เหลือง-ฟ้า ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่กิ่งอ่อน อัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มไหว้ทักทายกัน"

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    สภานักเรียน 
สภานักเรียน
 

ปีการศึกษา 2559

 ปีการศึกษา 2558

 

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาดุกประจำปีการศึกษา 2557                     วาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปีการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

                                             

 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ภูนาถา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ประธานนักเรียน                  

2. เด็กหญิงอารีรัตน์ ปานกล่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. เด็กหญิงรุ่งนภา ธรรมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

4. เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงจันดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เหรัญญิก

5. เด็กชายธงชัย อุ่นประชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน

6. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช่วงชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

7. เด็กชายสหัสวรรษ สุดธูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายอาคารสถานที่และจราจร

8. เด็กชายสุทธิพงศ์ คำมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน

9. เด็กหญิงธีรนาฏ อดทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายอนามัยและสุขภาพ

10. เด็กหญิงยุภารัตน์ ไพรเขต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายวิชาการ

11. เด็กหญิงยุภาพร เนื่องนาคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ฝ่ายปฏิคม

12. เด็กชายชัยยศ แซ่ตัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

13. เด็กชายนรินทร์ ลิลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. เด็กหญิงกัลยา ทองด้วง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เลขานุการ

15. หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้องและเลขานุการห้องในทุกระดับชั้น กรรมการ

 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.150.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,685,373
 
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
99/99 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel : 0-2834-2034  Fax : 0-2194-5063
Email : lpd2034@gmail.com