.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุกยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่าน คำขวัญของโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้น คุณธรรม ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต สีประจำโรงเรียน เหลือง-ฟ้า ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่กิ่งอ่อน อัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มไหว้ทักทายกัน"

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก     
 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ    

นายสุเมธ สืบสำราญ        ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสมพร จริยรักษ์วรกุล  ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัยนา นุ่นงาม             ครูชำนาญการ

นายธีระ ช้างแดง               ครูคศ.1

นายอรุณชัย ฉายราศรี       ครูสพฐ.

นางสาวชญาภา ใจเสงี่ยม ครูอบต.

นางสุนีย์ สาริมาน              ครูอบจ.

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สสวท.

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

คลิปวีดิทัศน์

# รายการหัวเรื่อง  
1 สารคดี จากอ้อยสู่น้ำมันแก๊สโซฮอล์  
2 ตัวอย่างการสอนเรื่อง สมดุลความร้อนและผลของความร้อนที่มีต่อสาร  
3 ตัวอย่างการสอนเรื่อง การดูดกลืนแสงสีและการมองเห็นแสงสีของวัตถุ  
4 ตัวอย่างการสอนเรื่อง การมองเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็น  
5 ตัวอย่างการสอนเรื่อง การหักเหของแสงและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
6 ตัวอย่างการสอนเรื่อง แหล่งแร่ในท้องถิ่น  
7 ตัวอย่างการสอนเรื่อง หินและวัฎจักรของหิน  
8 ตัวอย่างการสอนเรื่อง น้ำผิวดินและน้ำบาดาล  
9 ตัวอย่างการสอนเรื่อง ดินในท้องถิ่น  
10 ตัวอย่างการสอนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  

 

Learning object

# รายการหัวเรื่อง  
1 เกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Little Farmer  
2 แรงเสียดทานและพลังงงานศักย์  
3 ความเร็วหรืออัตราเร็ว  
4 ฝึกอ่านการพยากรณ์สภาพอากาศ  
5 เอลนีโญ ลานีญา  
6 การเกิดน้ำบาดาล  
7 กระบวนการเกิดดิน  
8 ลักษณะของหินแปร  
9 การเกิดหินชนิดต่าง ๆ  
10 การเกิดและความหลากหลายของทางน้ำ  
11 จิ๊กซอว์ทวีปเลื่อน  
12 การเกิดน้ำค้าง  
13 พลังงานชีวมวล  
14 มารู้จักประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติกันเถอะ  
15 การกลั่นน้ำมันดิบ  
16 การสำรวจปิโตรเลียม  
17 การกำเนิดและการกักเก็บปิโตรเลียม  
18 น้ำหนัก  
19 แรงพยุง  
20 สารพันธุกรรม  
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำความร้อน  
22 ทรานซิสเตอร์  
23 โมเมนต์ของแรง  
24 การรวมเวกเตอร์  
25 การลำเลียงน้ำของพืช  
 
# รายการหัวเรื่อง  
26 สถานะของสาร  
27 การละลายของสาร  
28 การกำเนิดหินแปร  
29 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในตารางธาตุ  
30 ฝนตกฟ้าร้อง - พายุฟ้าคะนอง  
31 ตำแหน่งดาวเหนือและเส้นศูนย์สูตรฟ้า  
32 แคลอริมิเตอร์  
33 ดัชนีมวลกาย  
34 โซ่อาหารและสายใยอาหาร  
35 เกมจับผิดภาพ  
36 ระบบหายใจ  
37 ทำไมจึงมองเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว  
38 ข้างขึ้นข้างแรม  
39 ทรงกลมฟ้า  
40 เวกเตอร์และสเกลาร์  
41 ระยะทางและการกระจัด  
42 กำเนิดหินอัคนี  
43 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์  
44 การปฏิสนธิซ้อน  
45 ห้องหินตะกอน  
46 กำเนิดแมกมา  
47 ชนิดของแมกมา  
48 ชนิดของหินอัคนี  
49 ความลับของต้นถั่ว  

 

 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,686,038
 
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
99/99 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel : 0-2834-2034  Fax : 0-2194-5063
Email : lpd2034@gmail.com