.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุกยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่าน คำขวัญของโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้น คุณธรรม ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต สีประจำโรงเรียน เหลือง-ฟ้า ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่กิ่งอ่อน อัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มไหว้ทักทายกัน"

 
 
 
 
 
  Home page    News releases 
Detail news
 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่พุทธมณฑล  
       คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่พุทธมณฑลเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความในใจใฝ่รู้ธรรมะในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เดินทางมาถึงที่โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางในเวลา 06.30 น.


From.... : โรงเรียนวัดลาดปลาดุก นนทบุรี
Date : 2557-06-27
 

 
September 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 September 2561
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 4 People
IP number 54.158.199.217
You are visitor number 10,676,315
 
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
99/99 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel : 0-2834-2034  Fax : 0-2194-5063
Email : lpd2034@gmail.com